Halaman

Tuesday, June 28, 2011

3 Perkara Yang Dibenci

Ada tiga perkara yang kebanyakannya orang benci tetapi sewajarnya perlu kita cintai yakni kefakiran, kesakitan dan kematian. Kefakiran adalah ketenangan hati. Kesakitan adalah pelebur dosa. Kematian adalah pertemuan dengan Allah SWT

No comments: